دفتر اسناد رسمی 821 تهران (2)

سردفتر: حمید زیوری

 

1-    بنچاق یا سند فروش شرکت تولید کننده

2-    شناسنامه خودرو

3-    تاییدیه راهنمایی و رانندگی دایر بر تعویض پلاک خودرو

4-    کارت سوخت خودرو

5-    مفاصا حساب پرداخت عوارض سالیانه شهرداری 

۶-    فیش پرداخت مالیات نقل  و انتقال

7-    شناسنامه فروشنده و خریدار

8-    کارت ملی فروشنده و خریدار

9-    کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت عمومی 

     ( برای متولدین ذکور بالاتر از سال 1337 شمسی )

10-   بیمه نامه ی شخص ثالث