دفتر اسناد رسمی 821 تهران (2)

سردفتر: حمید زیوری

 

مدارک مورد نیاز برای وکالت انتقال خودرو:

1- شناسنامه و کارت ملی موکل و وکیل

2- کارت پایان خدمت برای متولدین ذکور سال 1338 وبالاتر

3- سند مالکیت خودرو

4- شناسنامه خودرو

5- مفاصا حساب پرداخت عوارض سالیانه شهرداری

6- فیش پرداخت مالیات نقل انتقال

* به تنظیم سند وکالت فروش خودرو مانند تنظیم سند

انتقال قطعی حق الثبت تعلق می گیرد.